برنامه های مورد استفاده در مطالعات گاهشناسی درختی

دسته بندی: دسته‌بندی نشده
33 بازدید

 

adriaaan-blogfa-com.parsblogs.ir/…/برنامه%20های%20مورد%20استفاده%20در%20مطالعا

زیرشاخه های علم گاهشناسی درختی. گاهشناسي درختی براساس حلقههاي رویشی بعنوان دانش تعیین سال شناخته می شود. در زبان یونان باستان “Dendro ” معنی ” درخت ” و …

۲۲ تیر ۱۳۸۹ ه‍.ش. – برنامه های مورد استفاده در مطالعات گاهشناسی درختی که بطور گسترده توسط دندروکرونولوژیست های جهان مورد استفاده قرار گرفته در جدول زیر ارائه شده …
۱۶ مرداد ۱۳۹۰ ه‍.ش. – برنامه های مورد استفاده در مطالعات گاهشناسی درختی که بطور گسترده توسط دندروکرونولوژیست های جهان مورد استفاده قرار گرفته در جدول زیر ارائه شده …

پایگاه گاهشناسی درختی ایران

www.dendrochronology.ir/1389/04
پایگاه گاهشناسی درختی ایران – مطالعه، اندازه گیری و تاریخ گذاری حلقه های رویشی درختان … برنامه های مورد استفاده در مطالعات گاهشناسی درختی که بطور گسترده توسط …
برنامه های مورد استفاده در مطالعات گاهشناسی درختی که بطور گسترده توسط دندروکرونولوژیست های جهان مورد استفاده قرار گرفته در جدول زیر ارائه شده است: …

جستجوی برنامه های مورد استفاده در مطالعات گاهشناسی درختی

weblog98.info/search/برنامه+های+مورد+استفاده+در+مطالعات+گاهشناسی+درختی.htm

۴ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – عبارت «برنامه های مورد استفاده در مطالعات گاهشناسی درختی» از بین تمامی وبلاگها و اطلاعات سایت جستجو شده کلیه اطلاعات با ذکر منبع نمایش داده …

توسط سوسنی – ‏2015 – ‏مقالات مرتبط

درختی. در دنيا. مورد استفاده قرار …. ايران مطالعات گاهشناسی درختی ا. ز سابقه چندانی … متغيرهای اقليمی و حلقه. های رويشی. گونه. درختی. آزاد. را مورد مطالعه قرار داده و به. اين نتيجه دست ….. های رويش درختان بلوط مورد مطالعه را با استفاده از برنامه. ارستان.

از جفت‌کننده MAPPدر سه سطح 1، 2 و 3 درصد استفاده شد. …. ساقه توتون واریته کوکر347 مورد شناسایی قرار گرفت که با درصد های متفاوتی در چوب ساقه … ایران 1735-0913 1735-0913 1393 29 بهار شماره 1 مطالعه گاهشناسی درختی ارس (Juniperus …. مدیران با اجرای برنامه های مناسب آموزشی ، ایمنی کار و تهیه دستورالعمل ایمنی نقش مهمی در …

[PDF]Relationship between tree rings of Beech (Fagus orientalis) …

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/5000513898801.pdf
در اين مقاله حلقه هاي سالیانه از جنبه اقلیم شناسي درختی مورد ارزيابي … بنابراين راش يكي از گونه هاي قابل استفاده. در مطالعات درخت اقلیم شناسي است که قابلیت گسترش گاه شناسي وراي سالیان متمادی و متوالی در اين منطقه نشان می دهد. بازسازي داده هايمطالعات به منظور برنامه ریزي، مخصوصا براي سیس تم کنترل سیل، بسیار.

[DOC]برنامه هفته پژوهش ۹۴

guilan.ac.ir/nr/wp-content/uploads/sites/6/2016/01/برنامه-هفته-پژوهش-94.docx
برنامه کارگاه های آموزشی همایش هفته پژوهش دانشجویی دانشکده منابع طبیعی … 1, تاریخچه علم گاهشناسی درختی در ایران و اهمیت این علم در بررسی تغییرات … 4, تاثیر آتش سوزی بر جمعیت ماکروفون خاک در جنگل های زاگرس ( منطقه مورد مطالعه: استان کرمانشاه) … 40/13 – 20/13, رضا فرضی, استفاده از رنگدانه ها در خوراک آبزیان برای بهبود …

دانشگاه لرستان – صفحه خانگی عضو هیأت علمی

lu.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=12…
مطالعه تفکیک پذیری خاکهای مناطق خشک با استفاده از داده های سنجنده LISS_III … اراضی شهرستان رامسر با استفاده از پردازش تصاویر سنجنده TM مجله ی برنامه ریزی …. بررسی سطح برف و حجم آب معادل با استفاده از داده های سنجش از دور (مورد مطالعه: کوه سهند مراغه) ….. چهارمین کنفرانس بین اللمللی چالش های زیست محیطی و گاه شناسی درختی.
توسط ارسلانی – ‏2012 – ‏مقالات مرتبط

ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده. از. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ARSTAN. اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﺳﺎز. ي. ﺷﺪﻧﺪ . ﮔﺎﻫﺸﻨﺎﺳ. ﻲ. ﻴﺑﺎﻗ. ﻤﺎﻧﺪه. (. RES. ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﺷﺪه. ﺑﺎ. دﻣﺎ. ي. ﺣﺪاﻛﺜﺮ …. ﻫﺎي درﺧﺘﻲ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮي ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻣﺎي ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دارﻧـﺪ . ﺟـﺎن. ﺟﺎﻛﻮﺑﻲ. 3 … ﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺑﺮاي دو ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ژوﺋﻦ. -. آﮔﻮﺳﺖ و آورﻳﻞ. –.

زمان برنامه های روز تئوری کارگاه و گروه بندی شرکت کنندگان در کلاسهای عملی … کاربرد مطالعات گاه شناسی درختی در سایر علوم. tree rings. امروزه مطالعات برروی … از علم بومشناسی درختی است که با استفاده از حلقه‌های رویشی تاریخ‌گذاری شده مطالعه … اطلاعات تکمیلی در مورد اولین کارگاه آموزشی گاه شناسی درختی را دریافت خواهید کرد.
“تحلیل شبکه اجتماعی : رویکردی نوین در سیاست گذاری و برنامه ریزی مدیریت … “پایش اجتماعی شبکة ذی نفعان در حکمرانی محلی منابع آب (منطقه مورد مطالعه: حوضه آبخیز … سه مرتع مناطق خشک با استفاده از تحلیل عملکرد چشمانداز LFA منطقه مورد مطالعه: منطقه …. چهارمین همایش بین المللی چالش های زیست محیطی و گاه شناسی درختی، ساری، …
1389، برنامه ریزی تفرجی بر اساس پتانسیل سرزمین (مطالعه موردی: حوضه آبخیز … 1390، ارزیابی شاخصهای پوشش گیاهی مورد استفاده در سنجش از دور (مطالعه موردی حوضه … المللی تغییر اقلیم و گاه شناسی درختی، پژوهشکده اکوسیستم های خزری، ساری.
محل مورد مطالعه پارک جنگلی لویزان در قسمت شمال تهران بوده و گونه‌های بررسی شده … به تغییرات اقلیمی و محیطی از روش گاهشناسی درختی (دندروکرونولوژی) استفاده شده است. ….. با استفاده از برنامة Excel و نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. …. نشریه جنگل و فرآورده های چوب، دانشکده منابع طبیعی، دوره62 ، شماره 2، ص …

گاهشناسی درختی – مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

www.virascience.com/search/?q=گاهشناسی%20درختی
مطالعه گاهشناسی درختی ارس (Juniperus polycarpos C. Koch) در رشته‌کوه البرز (مطالعه … بسیاری از ویژگی¬های درختان از جمله پهنای حلقه¬های سالیانه تحت تاثیر … از آماده‌سازی، با استفاده از میزاندازه‌گیری (LINTAB 6)، همراه با برنامه (TSAPWIN) با دقت … به تاثیر مهمترین متغیرهای اقلیمی بر روی شبکه گاهشناسی در مناطق مورد بررسی، …

دانشکده جغرافیا و علوم محیطی: دکتر حامد ادب – دانشگاه حکیم …

www.hsu.ac.ir/geo/اعضاي-هيأت-علمي/جغرافياي-طبيعي/دکتر-حامد-ادب/
1387- 1388 همکاري با دفتر تحقيقات برنامه ريزي و مديريت آب و محيط زيست. … کارگاه آموزشي گاهشناسي درختي، 1387، پژوهشکده اکوسيستم هاي خزري. …. تقويم هاي زراعي راهبرد مناسب در مديريت ريسک سرمازدگي مطالعه موردي شهرستان سبزوار، ادب، حامد. …. آتش سوزی در دسامبر 2010 با استفاده از مدل روترمل مورد استفاده قرار گرفت.
برآورد متغیرهای اقلیمی دما و بارش با استفاده از اقلیم‌شناسی درختی گونه بلوط ایرانی … این منطقه در قسمت ارتفاعات زاگرس مرکزی ایران، بخشی‌هایی از استان-های اصفهان، … و گاه‌شناسی هر رویشگاه و میانگین گاه‌شناسی رویشگاه‌ها، توسط این برنامه تهیه شد. ارزش گاه‌شناسی بدست آمده برای مطالعات گاه‌شناسی درختی و اقلیم-شناسی درختی، …

گزارش cv اعضای هیات علمی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع …

sanru.ac.ir › ‏ گزارشات قابلیت ساز‏ › ‏گزارش cv اعضای هیات علمی‏
برآورد شدت فرسایش ومیزان رسوب با استفاده از مدل EPM (مطالعه موردی: حوزه … اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری. … برآورد آب مورد نیاز اراضی شالیزاری در دشت بهشهر با استفاده از تکنیک های RS و GIS. …. دومین کنفرانس ملی برنامه ریزی و محیط زیست 26-27 اردبهشت ماه 1391 دانشگاه تهران.

زیست‌شناسی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/زیست‌شناسی
با این حال، ریشه‌های زیست‌شناسی مدرن و گرایش به مطالعه طبیعت اغلب به یونان … ثئوفراستوس جانشین ارسطو در لیسه، سلسله کتاب‌هایی در زمینه گیاه‌شناسی نوشت که تا … جانوران می‌باشد، به این معنی که هرچه یک عضو بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، ….. کشاورزی: مطالعه تولید محصولات کشاورزی و پرورش دام، با تأکید بر برنامه‌های …
در ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي زاﮔﺮس. (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻧﺎ). ﭼﮑﯿﺪه. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ. ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. آب و ﻫﻮاﯾﯽ … درﺧﺘﯽ اﺳﺖ.ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش و اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي روﯾﺸﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. TSAP. ،. ﮔﺎه ﺷﻨﺎﺳﯽ. دو روﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ … اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺧﻄﯽ. درﺟﻪ ﯾﮏ و دو ﺑﺎ.

مقالات – Home

https://www.znu.ac.ir/members/articles/khosravi_younes
آنالیز خطا در ارزیابی شاخص خشکسالی SPI با استفاده از زمین آمار، مطالعه موردی: …. فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی و آمایش فضا دوره 14 شماره 4 (1389) صفحات … با استفاده از تکنيک هاي درون يابي و سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي GIS، مورد مطالعه: جرايم …. اولين همايش بين المللي تغييراقليم و گاهشناسي درختي در اکوسيستم هاي خزري

[PDF]برآورد سطح برگ گونه هاي درختي شاخص قطعة خزر باغ گیاه- …

jab.alzahra.ac.ir/article_2475_ca63019dea401c87a1ed9001f6ab698b.pdf
توسط نوغانی – ‏2016

برآورد سطح برگ گونه هاي درختي شاخص قطعة خزر باغ گياه شناسي ملي ايران به روش غيرتخريبي. زهرا نوغانی ليال کوهی و ديگران. 176. گونــة درختــي شــاخص قطعــة خــزر بــاغ گياهشناســي ملــي ايــران …. مـورد مطالعـه بـا اسـتفاده از تجزيـة واريانـس.

جهت حذف اثرات غیر اقلیمی ناشی از سن درخت، منحنی های رویشی هر رویشگاه با استفاده از برنامه ARSTAN استاندارد سازی شدند. با مشخص شدن همبستگی مناسب بین گاه …

چگونه درخت خرما(نخل) بکاریم؟ – پارسینه

www.parsine.com/fa/news/234656/چگونه-درخت-خرمانخل-بکاریم
طبقه بندی گیاهشناسی درخت خرما …. تکثیر از طریق بذر عمدتاً در برنامه های اصلاح وبه نژادی خرما و همچنین تولید نهال به منظور مصارف غیر خوراکی نظیر احداث …. مراحل احداث نخلستانهای تجاری خرما می باشد قبل از هرگونه اقدام عملی در زمینه احداث نخلستان باید مطالعات زیر انجام شود. …. این روش در کالیفرنیا مورد استفاده قرار گرفته است
ارقام مورد استفاده در سيستم كشت بسيار متراكم باغهاي زيتون مي بايست به شيوه محور … محدوده مناسب رطوبت نسبي در طول دوره رشد درخت زيتون 65-45 درصد بوده و اگر … و كاهش خسارت هاي ناشي از سرما در باغات زيتون را از لينك زير دانلود و مطالعه نماييد. … برنامه و طرح کاشت درختان زیتون عمدتا به سیستم کاشتی که در باغ اعمال خواهد شد …

[PDF]ﺟﻨﮕﻠﺪاري – دانشگاه پیام نور

pnu.ac.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=2b5bbf6f-9570-423f-a443…
در اﺻﻄﻼح ﺟﻨﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﺟﻨﮕﻞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ اﻓﺮاد آن را درﺧﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ . – 1. ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ از … ﺑﺨﺶ ﻗﺴﻤﺖ وﺳﻴﻌﻲ از ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﮕﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻳﻚ ﺷﻴﻮه ﻳﺎ روش ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻮرد ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ. ﭼﻨﺪ …. ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ار ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺘﻬﺎي زﻳﺮ در ﭘﺎرﺳﻞ ﺑﺎﻳﺪ. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ….. ﺧﺎك، ﮔﻴﺎﻫﺸﻨﺎﺳﻲ، …) ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار …

magiran.com: مجله جنگل ايران ،

www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5765&Number=504
كاربرد نرم افزار NETWORK 2000 براي بهينه سازي هزينه هاي حمل و نقل با … با استفاده از دانش گاه شناسي درختي در رويشگاه طبيعي آن ؛ (مطالعه موردي: عليآباد … آماده سازي، با استفاده از ميز اندازه گيري (LINTAB 6)، همراه با برنامه (TSAPWIN)، … مستقر در رويشگاه هاي اكوتيپ هاي مورد (Myrtus communis L.) با تركيبهاي موجود در اسانس آن

شمشاد خزری (B .hyrcana)از گونه های همیشه سبز عرصه های کوهستانی و جلگه ای شمال ایران … ها برای ساخت قرقره های نساجی و شانه های چوبی و سایر ابزارها استفاده می نمودند. … در مورد مساحت رویشگاه ها و بیومتری شمشاد ، کار آماری تخصصی انجام نگردیده است … در سال ۱۳۹۱-۹۲٫این تحقیق مطالعات بیشتر خصوصا” در زمینه گاهشناسی درختی در …

دیدگاه‌ها برای برنامه های مورد استفاده در مطالعات گاهشناسی درختی بسته هستند
sadra


close
کانال تلگرام